Основатели

Директор на Международна Карате Организация Киокушинкайкан
Канчо Шокей Матцуи
8-ми дан

Основател на Българска Киокушин Асоциация
Шихан Емил Костов
5-ти дан

Онлайн магазин

Основатели

Основател на Киокушинкай Карате
Масутацу Ояма
10-ти дан
(1923 - 1994)

Основател на Киокушинкай Карате в България
Шихан Константин Божилов
5-ти дан
(1946 - 2021)

Ката

 Думата „ката” означава „облик” или „форма”. Японският символ чрез който се изписва думата е съставен от три главни символа:

 Катачи означаващ „форма”,
 Каи означаващ „режа” или „разцепвам” 
 Цучи означаващ „земя” или „почва”.

 

В буквален превод ката означава „форма разрязваща земята” или „форма разцепваща земята”.
Ката е поредица от блокове, ритници и удари с ръце от едно или повече положения-стойки. Ката съдържа и движения напред, назад и настрани. Броят на движенията и тяхната последователност са много специфични. Балансът между нападателна и защитна техника, стойките и смяната на ударите – всичко това служи на ката за предаването и на завършен вид, различаващ се от този на всяка друга ката.
Чрез практикуването на ката традиционните техники за бой се научават баланс, координация, дишане и концентрация – всичко това се усъвършенства чрез нея. Направена правилно, катата се превръща в отлично физическо упражнение. Благодарение на нея умът и тялото се усъвършенстват, а при по-продължително практикуване – те се сливат в едно. Ката изобразява идеята за “рен ма” или „винаги излъскващ” – със старателно практикуване движенията в нея стават все „по-изчистени” и перфектни. Вниманието което се изисква, за да се разберат всички малки и различни детайли, създава самодисциплина.
Чрез концентрация, отдаденост и практикуване се достига по-високо ниво, където ката със своите многобройни детайли се прави на подсъзнателно ниво и никакво обмисляне на движенията не е нужно. Това е състоянието което дзен майсторите наричат „мушин” или „без мисъл”. Рационалната мисъл не се използва въобще – това което някога е било наизустено сега е спонтанно. Именно това е смисълът на ката – да не се влага никаква мисъл, а всичко да става естествено и спонтанно.
В Киокушин катите се разделят на две части в зависимост от техния произход – северни и южни.

Северните кати са много подобни на тези от Шотокан карате. Те биват усвоени от Мас Ояма докато той тренира под надзора на Гичин Фунакоши. Той пък от своя страна ги извлича от китайско кемпо и Шорин Рю – Окинавско карате базирано върху шаолинското бойно изкуство. В тези кати има дълги стъпки, стабилни стойки и силни блокове и удари. Северните кати са:
 • Тайкъоку Соно Лчи, Ни и Сан
 • Пинан Соно Лчи, Ни, Сан, Йон и Го
 • Янсу
 • Цуки но ката
 • Канку
 • Сушихо
Южните кати са усвоени от Мас Ояма докато е изучавал окинавското карате Гожу Рю под ръководството на Со Ней Чу. Движенията в тези кати са повече кръгообразни. За повечето хора те са и по-атрактивни от северните кати. Южните кати са:
 • Санчин но Ката
 • Гекисай Даи и Шо
 • Теншо
 • Сайха
 • Сейчин
 • Гайру
 • Сейпай

International Karate Organization Kyokushinkaikan