Писмен изпит – Карате Киокушин

ДОЖО – КУН

1. Ние ще тренираме нашите сърца и тела за твърд, непобедим дух.

2. Ние ще преследваме истинския смисъл на бойния път, така че след време нашите сетива да са нащрек.

3. С истинска сила, ние ще се стремим да възпитаме духа на самоотверженост.

4. Ние ще съблюдаваме правилата на учтивостта, ще уважаваме нашите по-старши и ще се въздържаме от насилие.

5. Ние ще следваме нашите традиции и никога няма да забравяме истинската добродетел на смирението.

6. Ние ще се стремим към мъдрост и сила и няма да търсим други желания.

7. През целия наш живот, с дисциплината на карате, ние ще се стремим да изпълним пътя на КИОКУШИН.


ДУХЪТ НА КИОКУШИН

„Сърцето на нашето карате е истинският бой.
Това не може да се докаже без истински бой.
Без доказателство няма доверие.
Без доверие няма уважение.
Това е определението в света на Бойните изкуства.”


ФИЛОСОФИЯТА НА КИОКУШИН

Дръж главата си ниско наведена (скромност), очите да гледат високо (амбиция), устата затворена (спокойствие); изгради себе си  върху синовно уважение и помагай на другите.


ЕДИНАДЕСЕТТЕ ДЕВИЗА НА МАСУТАЦУ ОЯМА

• Бойният път започва и завършва с любезност. Затова, бъди истински и искрено любезен винаги.
• Да следваш бойния път е като да катериш скала – продължаваш нагоре без почивка. Това изисква абсолютно и непоколебимо отдаване на поставената задача.
• Стремиш се да поемеш инициативата във всичко, бдейки непрекъснато срещу действия произтичащи от егоистична омраза и безразсъдство.
• Дори за боеца мястото на парите не може да бъде пренебрегнато. Всеки обаче трябва да бъде внимателен никога да не се привързва към тях.
• Бойният път е съсредоточен в отношението. Стреми се да поддържаш коректно отношение винаги.
• Бойният път започва с 1000 дни и е овладян след 10 000 тренировъчни дни.
• В Бойните изкуства самоанализът поражда мъдрост. Винаги виждай размишлението върху действието си като възможност за усъвършенстване.
• Природата и целта на Бойния път са универсални. Всички егоистични желания трябва да бъдат изгорени в каляващия огън от неуморни тренировки.
• Бойните изкуства започват с точка и завършват в кръг. Правите линии произхождат от това правило.
• Истинската същност на Бойния път може да бъде осъзната само с опита. Знаейки това, научи се никога да не се страхуваш от неговите предизвикателства.
• Винаги помни: В Бойните изкуства наградите за вдъхващото вяра и Благодарно сърце са наистина изобилни.


ПРИНЦИПИ НА ОЯМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КАТА

• Темп на техника – ритъм
• Точки на силов натиск – фокус
• Контрол на дишане