Кумите

И.К.О. КИОКУШИН КУМИТЕ ПРАВИЛА

от април 2023 г.

Съдийски принципи

          Съдийската комисия и Комитетът на шампионата ще имат еднакви правомощия при преценката на събитията, но окончателното решение зависи от Върховния съдия. Срещите по кумите се ограничават до три минути (елиминационните срещи до две минути), а продълженията (ако има такива) до две минути. Когато сметне за необходимо, Върховният съдия може да разреши допълнително време. Върховният съдия, след консултация с Изпълнителния съдия, има върховната власт да промени, удължи или забави графика на турнира. Върховният съдия може да свика среща с Комитета на шампионата, ако е необходимо.

 

Бой свободен стил (кумите)

А. Основни принципи

1) Една среща трябва да продължи три минути (в елиминационните кръгове две минути), а продълженията (ако има такива) две минути.

2) Победа се присъжда на състезателя:

– който е отбелязал една пълна точка (иппон).

– който е отбелязал две половин точки, които правят една пълна точка

(2 х ваза ари = авасе иппон).

– който печели с решение (хантей гачи).

– чийто противник загуби от забранена техника (хансоку маке), е дисквалифициран (шиккаку) или не е участвал в срещата без основателна причина (кикен).

Б. Победа с пълна точка (иппон)

3) С изключение на техниките изброени като нарушения, удар с ръка (цуки), ритник (кери), удар с лакът (хиджи учи) и други, които нанасят щети и убедително повалят противника, или довеждат противника до нежелание за бой за повече от три секунди, носят една пълна точка.

В. Присъждане на половин точка (ваза ари)

4) С изключение на техниките изброени като нарушения, удар с ръка (цуки), ритник (кери), удар с лакът (хиджи учи) и други, които нанасят щети и повалят противника, или довежда противника до нежелание за бой за по-малко от три секунди, след което той се изправя и възобновява боя, носят ваза ари. По същия начин, когато единият противник загуби равновесие поради щета, но не падне в следствие на удар с ръка (цуки), ритник (кери), удар с лакът (хиджи учи) и други, от страна на другия състезател, се обявява ваза ари.

5) Чист удар и заншин: Ако, след като джодан гери чисто е ударило лицето на противника с която и да е техника подобна на джодан гери (джодан маваши гери, джодан мае гери, джодан уширо гери, джодан уширо маваши гери, джодан хиза гери и други), но той не падне или не загуби равновесие, последва веднага като част от комбинация добре фокусиран без-контактен удар с ръка от добре контролирано разстояние (цуки и заншин с киай), въз основа на времето и други критерии може да се присъди ваза ари.

6) (Гедан зуки): Когато противникът е повален, с която и да е техника подобна на чудан гери (чудан мае гери, чудан уширо гери и други), последва веднага като част от комбинация добре фокусиран сундоме (без-контактен) удар с ръка към лицето (гедан цуки и заншин с киай) или добре фокусиран атедоме (леко-контактен) удар с ръка надолу в областта на корема (гедан цуки и заншин с киай), въз основа на времето и други критерии може да се присъди ваза ари.

7) (Гедан зуки): Когато противникът е повален, с която и да е техника подобна на подсичане с крак (аши каке) или подсичане на опорния крак при изпълнение на джодан машаши гери, последва веднага като част от комбинация добре фокусиран сундоме (без-контактен) удар с ръка към лицето (гедан цуки и заншин с киай) или добре фокусиран атедоме (леко-контактен) удар с ръка надолу в областта на корема (гедан цуки и заншин с киай), въз основа на времето и други критерии може да се присъди ваза ари.

8) (Гедан зуки): След отбягване на противникова техника, подобна на кайтен домаваши, и противника е на пода, последва веднага като част от комбинация добре фокусиран сундоме (без-контактен) удар с ръка към лицето (гедан цуки и заншин с киай) или добре фокусиран атедоме (леко-контактен) удар с ръка надолу в областта на корема (гедан цуки и заншин с киай), въз основа на времето и други критерии може да се присъди ваза ари.

9) Повален противник може да атакува с различни кери аге (ритник нагоре) от пода, веднага след като е паднал. Възможно е тази кери аге техника да доведе до ваза ари или иппон в полза на поваленият противник в съответствие с Член 3 и 4.

10) Когато противникът претърпи нараняване от разрешен удар на другия състезател, може да се присъди ваза ари – по решение на Върховният съдия.

11) Две обявявания на половин точка, представляват победа с пълна точка.

(2 ваза ари = авасе иппон)

*** Определение за поваляне на противник: Когато която и да е част от ръцете или тялото на противника, освен стъпалото на ходилото, докосне пода, в следствие на техника, и противникът е в позиция от която не може да реагира. (шини тай)

*** Атедоме: Леко-контактен удар. Ако създаде щета, е нарушение.

*** Чист удар с ритник: Чистия удар с ритник няма достатъчно въздействие или щета за да бъде ваза ари (Член 4), но трябва да има определено въздействие и сила.

Г. Победа с решение (хантей)

12) Когато не е постигната победа с чиста точка, победата се присъжда с решение.

13) Решението е валидно, когато поне трима от петте члена на съдийски екип, вземат едно и също решение.

14) Критериите за вземане на решение се подреждат по сила, както следва:

[A] Щета (дамеджи):

Кой състезател нанася повече щети?

[Б] Използвани ефективни техники (юко да) и защитни техники (боугьо гиджуцу):

Кой състезател прилага ефективни техники на противника си? Кой състезател избягва/блокира атаките на противника си, след което отвръща с ефективни техники? Забележка: Поемането на атаки от противника без никаква защитна реакция, дори и да не са нанесени щети, ще доведе до минусови точки при вземане на решение.

[В] Агресивност (секкьоку сей) и поведение (шиай тайдо):

Кой състезател не само доминира в срещата с ефективни техники, но и уважава противника в духа на Будо и се държи уважително по време на срещата.

15) Ако единият състезател има едно наказание (гентен ичи) и също е отбелязал една половин точка (ваза ари), то тази половин точка се неутрализира от едното наказание. Ако противникът няма наказания, нито пък половин точки, победата се присъжда с решение. (гентен ичи = ваза ари)

16) Победа по подразбиране: противникът загуби от забранена техника (хансоку маке), дисквалификация или оттегляне от срещата.

Д. Продължения (енчосен)

17) Когато решение не може да бъде взето въз основа на трима от петимата в съдийския екип, се обявява равенство и се дават продължения.

Е. Решение с тегло и счупени дъски (тамешивари)

18) Ако след две продължения не може да се вземе решение, разликата в теглото и броят на счупените дъски се превръща в критерий за присъждане на победа.

Ако разликата в теглото на двамата състезатели е по-малка от 10 килограма, победа се присъжда на състезателя счупил повече дъски.

Ако разликата в теглото на двамата състезатели е по-малка от 10 килограма и победител не може да се определи по броя на счупените дъски, се дава еднократно последно решително продължение.

Ако разликата в теглото на двамата състезатели е 10 килограма или повече, победата се присъжда на по-лекия състезател който е счупил същия или по-голям брой дъски.

Ако разликата в теглото на двамата състезатели е 10 килограма или повече, и по-тежкия състезател е счупил повече дъски, се дава еднократно последно решително продължение.

Ж. Нарушения (хансоку)

19) За нарушения се считат следните действия:

(1) Ганмен оуда: Докосване дори и леко на лице или врат на противника, при атаки с ръка или лакът. Въпреки това, правенето на залъгващи движения към лицето е позволено.

(2) Кин гери или кинтеки ено когеки: Ритник в слабините.

(3) Зу цуки: Атака с глава.

(4) Таорета аите ено когеки: Атака на противник, който вече е паднал, с изключение на леко-контактно гедан цуки от Член 6, 7 и 8.

(5) Себоне ено когеки: Атака към гръбначния стълб.

(6) Каке: Закачване на врата или части от тялото на противника.

(7) Цуками: Хващане и задържане на противниковата униформа (доги), ръка и крак. Като изключение, хващане и задържане униформата (доги) на противника с цел защита (например срещу аши каке гедан цуки на противника и срещу аши барай след защита от чудан маваши гери), води само до устно предупреждение. *Често в тези случаи и двамата състезатели се хващат един за друг, като особено защитно действие, за да не паднат на пода. Няма да бъде обявено нарушение, но и двамата състезатели ще бъдат предупредени устно.

(8) Какае коми: Хващане части от тялото на противника, като например крак. Като изключение, хващането и задържането на части от тялото на противника с цел защита (например срещу аши каке гедан цуки на противника и срещу аши барай след защита от чудан маваши гери), води само до устно предупреждение. Въпреки това, хващането на противниковата глава и врат се смятат за нарушения, и хвърлянето на противника на пода от положение на захващане е забранено (ошитаоши и хикитаоши)

(9) Наге: Хвърляне на противника.

(10) Ганмен ено оши (куби ено оши): Изблъскване на лицето или врата на противника.

(11) Рензоку оши: Многократно изблъскване.

(12) Осае: Задържане части от тялото на противника, например рамото с ръка.

(13) Миичаку: Докосване на противниковите длани или гърди в гърди.

(14) Коучаку: Повтарящо се задържане ръце в ръце на противниците, от 3 до 5 секунди.

(15) Шоукьоку сей: Явна проява на бездействие и показване на нежелание за водене на бой.

(16) Какениге: Такива повтарящи се действия като падане и отстъпване веднага след ритане или удряне на противника.

(17) Джогай (извън очертанията): Стъпване извън състезателната площ (с двете ходила) доброволно или като проява на нежелание за бой, води до едно предупреждение (чуй ичи). Ако състезателят излезе извън очертанията, докато е увлечен в боя, това не се счита за нарушение.

(18) Яме но ато но когеки: Атака след като рефера е обявил яме (спри боя).

(19) Кансецу ено когеки: Атака директно отпред в колянната става с чусоку, сокуто или какато.

(20) Фуджуубун на рей (неправилен етикет): Състезател, който не се поклони правилно, получава едно предупреждение (чуй ичи).

(21) Чакуи но мидаре (небрежно облекло): Състезател, който през цялата среща е с небрежно облекло или пуска колана си на пода, получава едно предупреждение (чуй ичи).

(22) Всякакви други действия, които реферите могат да сметнат за нарушение.

(23) Следните се считат за действия срещу духа на Будо и може да бъде отсъдено чуй/гентен:

а. Симулиране на нараняване от забранена техника на противника като преструване, че е получил ганмен оуда или кинтеки ено когеки.

б. Преувеличаване на щета/нараняване.

в. Провокиране на забранена техника от противника като  ганмен оуда или кинтеки ено когеки.

*** Оши: Моментно единично изблъскване със сейкен, шотей, шуто, коте и хиджи е разрешено.

*** Сабаки: Отблъскване на ръцете и краката за секунда е разрешено. Усукване или хвърляне на противникови части на тялото, като ръце и крака, е забранено.

*** Комбиниране на оши, сабаки и аши каке за секунда е разрешено.

20) С изключение на умишлените действия, нарушенията водят до едно предупреждение (чуй ичи). Две предупреждения водят до второ предупреждение (чуй ни). Три предупреждения водят до едно наказание (гентен ичи). Четири предупреждения водят до две наказания (гентен ни) и автоматична загуба от забранена техника (хансоку маке).

*** Когато противникът претърпи нараняване от забранен удар на другия състезател, изискващо лекарска помощ и време за възстановяване след следващата среща или повече, срещата се възобновява след лекарската помощ и времето за възстановяване, и могат да се наложат две предупреждения (две чуй) – по решение на Върховният съдия.

З. Наказания (гентен)

21) Следните ситуации водят автоматично до едно наказание (гентен ичи):

(1) Умишлено нарушение.

(2) Други действия, които реферът може да сметне за лошо отношение към състезанието.

И. Загуба от забранена техника (хансоку маке)

22) Следните ситуации водят до загуба от забранена техника (хансоку маке):

(1) Две наказания. (гентен ни = хансоку маке)

(2) Когато състезателят претърпи нараняване от забранен удар на противника, което официалния лекар на състезанието определи като изключително тежко за да може състезателят да продължи срещата, може да се присъди загуба от забранена техника – по решение на Върховният съдия.

К. Дисквалификация (шиккаку)

23) Следните ситуации водят до дисквалификация. Върховния съдия може да анулира спечеленото място от състезателя поради дисквалификация:

(1) Неспазване инструкциите на рефера по време на срещата.

(2) Действия считани за чисто насилие, умишлени сериозни нарушения и умишлено лошо поведение.

(3) Тегло с 10 килограма повече или по-малко от декларираното в състезателния формуляр.

(4) Закъсняване за срещата или неявяване.

(5) Неспазване на необходимото облекло или защитни средства.

Л. Шиай хоки

24) Шиай хоки: Всеки който не вземе участие в среща по график без основателна причина ще бъде глобен. Следните обстоятелства са изключение:

(1) Невъзможност да се продължи състезанието, по решение на лекаря на състезанието, след медицински преглед.

(2) Непредвиден нещастен случай с някой близък на състезателя (като семеен член и други), който се е случил непосредствено преди или по време на срещата. Разрешение за напускане на състезателната площ се дава след консултация с Върховният съдия и Комитета на шампионата.

[Корекция на ИКО кумите правилата до 15 годишна възраст включително]

Следните корекции на правилата са за състезания по кумите до 15 годишна възраст включително:

1) Оши: Всички видове изблъскване са забранени.

2) Помитащи техники, като аши каке и аши барай са забранени. * Въпреки това, когато противника е повален с каквато и да е техника, като мае гери, цуки и т.н., последва веднага като част от комбинация добре фокусиран без-контактен удар с ръка от добре контролирано разстояние (цуки и заншин с киай), въз основа на времето и други критерии може да се присъди ваза ари.

3) След като повалите противника и гърбът му е на пода, лекият удар с юмрук надолу (гедан цуки) е забранен. Гедан цуки също е забранен, когато гърбът на противника е на пода след избягване на техниката на противника.

4) Поваления противник не може да атакува от пода.

5) Сабаки (отблъскване) на ръката е разрешено само до предмишницата под лакътя.

[Право върху изображения на състезателите по време на първенствата]

1) Международната карате организация Киокушинкайкан (организатора) може да прави снимки, видеозаписи или филми на състезателите по време на състезанията и да разпространява тези изображения чрез избрани от него публични и медийни канали (телевизия, радио, интернет, вестници, списания, ДВД и т.н.). Освен това, тези кадри могат да включват името на състезателя, снимката, гласа му и т.н.

2) При кандидатстване за участие в състезанието, състезателят се съгласява, че всички снимки, видеозаписи или филми, предоставени от състезателя, както и кадри, свързани със събитието, в които е заснет състезателя, ще станат собственост на организатора и могат да бъдат използвани за реклама , промоция или телевизионно показване, по преценка на организатора, и с настоящото състезателят се отказва от компенсация, потвърждение и всякакъв иск във връзка с това.

ИКО СТАНДАРТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДИИТЕ

Кумите

Откриване на срещата

1) Назначното за това лице извиква състезателите. Състезателите влизат в състезателната площ от противоположните страни.

2) Реферът застава в средата на 3 метра от централната линия. Реферът дава командите за поклон: шомен ни рей и отагай ни рей. Срещата започва след командата на рефера хаджиме.

3) Ако униформите на някой от състезателите станат небрежни по време на срещата, реферът спира действието, кара ги да заемат първоначалните си позиции и им позволява да оправят униформите си с гръб един към друг.

По време на срещата

1) Ако по време на срещата има иппон, ваза ари и нарушение или състезател излезе извън състезателната площ и т.н., съдията(ите) свири и в същото време сигнализира с флаг. Реферът дава командата яме (спри) и командва състезателите да се върнат на първоначалните си позиции.

2) Сигналите с флаг са следните:

(1) Иппон (победа с пълна точка) – Съдията вдига флага със същия цвят като победителя (червен или бял) вертикално нагоре. Силно изсвирване.

(2) Ваза ари (половин точка) – Съдията вдига флага със същия цвят като на състезателя, който е взел ваза ари, хоризонтално встрани. Изсвирване: късо и силно едновременно с флага.

(3) Хансоку (нарушение) – Съдията свири със свирка, за да посочи нарушение: къси взривни изсвирвания, едновременно с размахване на флага нагоре и надолу. Цветът на флага съответства на цвета на състезателя, който е извършил нарушението.

(4) Джогай (излизане извън очертанията на състезателната площ) – Съдията(ите), най-близо до инцидента, снишава единия флаг за да почука диагонално по пода. Свирене: къси взривни изсвирвания едновременно с флага по очертанието.

(5) Митомезу (не се брои или без резултат) – Съдията кръстосано размахва двата флага пред себе си. Свирене: дълго със средна сила.

(6) Миезу (неясно действие) – Съдията кръстосва двата флага пред гърдите си, без да покрива очите си. Без свирене.

(7) Хантей (решение)

Хикиваке (равна) – Съдията кръстосва двата флага пред себе си, снишавайки ги така, че да сочат диагонално надолу.

Ака (червен) печели – Съдията вдига червения флаг вертикално нагоре и изсвирва силно.

Широ (бял) печели – Съдията вдига белия флаг вертикално нагоре и изсвирва силно.

3) В случай на иппон, ваза ари или нарушение, реферът изисква съдийското решение и обявява окончателното решение, което трябва да има 3 или повече съдийски одобрения, включително на рефера.

Победа с пълна точка

1) Когато възникне някакъв иппон, реферът връща състезателите в центъра на състезателната площ, кара ги да заемат първоначалните си позиции и след това взема решение.

2) Реферът проверява решенията на съдиите и решава победата въз основа на 3 или повече съдийски одобрения, включително на рефера.

Победа с решение

1) При сигнала за спиране, реферът извиква яме (спри) и връща състезателите на първоначалните им позиции.

2) Реферът строява състезателите шомен (напред) и иска съдийски решения. Всеки съдия вдига вертикално нагоре своя флага със същия цвят като на състезателя, който смята, че е спечелил. В случай на равенство, той кръстосва флаговете пред себе си. Валидното решение ще бъде това, което е с три или повече съдийски (включително на рефера) одобрения. В случаите, когато няма 3 или повече съдии с едно и също решение, ще има равенство.

Нарушение

1) В случай на нарушение, реферът разделя състезателите и спира действието.

2) Когато се отсъжда нарушение, е необходимо да има 3 или повече съдийски одобрения, включително на рефера.

3) В случай на нарушение, ако не е направено нарочно, състезателят може да получи едно предупреждение (чуй ичи). Две предупреждения водят до второ предупреждение (чуй ни). Три предупреждения водят до първо наказание (гентен ичи). Четири предупреждения водят до второ наказание (гентен ни) и автоматична загуба от забранена техника (хансоку маке).

4) Забранени техники: Съгласно Член 19. (хансоку)

Загуба от забранена техника (хансоку маке)

1) Състезател, който е натрупал две наказания (гентен ни), ще загуби от забранена техника. В случай на хансоку маке, реферът обявява хансоку маке с шуто вертикално надолу към състезателя и обявява победа за другия състезател.

2) Критерии за хансоку маке: Съгласно Член 22. (хансоку маке)

Дисквалификация (шиккаку)

1). В случай на шиккаку, реферът обявява шиккаку с шуто вертикално надолу към състезателя и обявява победа за другия състезател.

2) Критерии за дисквалификация: Съгласно Член 23. (шиккаку)

Приключване на срещата

1) В случай на иппон, хансоку маке или шиккаку, реферът незабавно спира срещата, строява състезателите един срещу друг и обявява резултата, кара състезателите да се поклонят шомен, отагай и им позволят да се ръкуват. След това той подканва състезателите да напуснат състезателната площ.

2) Когато няма иппон, хансоку маке или шиккаку, едновременно с подаването на сигнала за край на срещата, реферът спира срещата, строява състезателите шомен, иска съдийското решение и определя победителя, следвайки същата процедура, както по-горе.

ИКО ТЕСТ ЗА ЧУПЕНЕ (тамешивари)

1) Материалите, използвани на теста за чупене, са дървени дъски с дължина 33 сантиметра (13 инча), ширина 21 сантиметра (8 инча) и дебелина 24 милиметра (0.9 инча). Реферите и наблюдателите проверят дали материалите отговарят на стандартите, наложени от Международна Карате Организация.

2) Точките се присъждат въз основа на броя счупени дъски.

3) Всеки състезател трябва да използва четири техники в теста за чупене: преден-юмрук (сейкен), ходило-нож (сокуто), лакът (енпи) и ръка-нож (шуто). Общият брой счупени дъски образува резултата от теста за чупене.

4) Всеки състезател може да се опита да счупи произволен брой дъски, който избере, като минимума е 3 дъски.

5) Ако при първоначалния опит не се счупят всички дъски, които състезателят се е опитал да счупи, не се присъждат точки.

6) В случай на неуспех, състезателят има право да опита отново, но броят на дъските се ограничава до три.

7) Ако състезателят не успее да счупи дъските за втори път, резултатът му е 0.

8) Дъските в теста за чупене трябва да се поставят в горната част на два стабилни блока. Състезателите нямат право да преместват блоковете без разрешението на реферите.

9) Състезателите нямат право да докосват блоковете и дъските. Но те могат да прегледат разстоянието между отделните дъски и могат да поставят тънко парче плат (което е проверено от реферите и наблюдателите) върху дъските.

10) Тестът за чупене се провежда съгласно инструкциите на реферите. Времето на теста за чупене е ограничено на две минути. Превишаване на времето се счита за неуспешно чупене на дъските.