Киокушин Ката ( 極真型 )

Думата „ката( 型 ) означава „облик” или „форма”. Японският символ чрез който се изписва думата е съставен от три главни символа:

Катачи ( 形  Katachi ) –  означаващ „форма”;
Каи  ( 刈  Kai ) – означаващ „режа” или „разцепвам”;
Тсучи  ( 土  Tsuchi  )  – означаващ „земя” или „почва”.

В буквален превод ката означава „форма разрязваща земята” или „форма разцепваща земята”.
Ката е поредица от блокове, ритници и удари с ръце от едно или повече положения-стойки. Ката съдържа и движения напред, назад и настрани. Броят на движенията и тяхната последователност са много специфични. Балансът между нападателна и защитна техника, стойките и смяната на ударите – всичко това служи на ката за предаването и на завършен вид, различаващ се от този на всяка друга ката.
Чрез практикуването на ката традиционните техники за бой се научават баланс, координация, дишане и концентрация – всичко това се усъвършенства чрез нея. Направена правилно, катата се превръща в отлично физическо упражнение. Благодарение на нея умът и тялото се усъвършенстват, а при по-продължително практикуване – те се сливат в едно. Ката изобразява идеята за “рен ма( 錬磨 ) или „винаги излъскващ” – със старателно практикуване движенията в нея стават все „по-изчистени” и перфектни. Вниманието което се изисква, за да се разберат всички малки и различни детайли, създава самодисциплина.
Чрез концентрация, отдаденост и практикуване се достига по-високо ниво, където ката със своите многобройни детайли се прави на подсъзнателно ниво и никакво обмисляне на движенията не е нужно. Това е състоянието което дзен майсторите наричат „мушин( 無心) или „без мисъл”. Рационалната мисъл не се използва въобще – това което някога е било наизустено сега е спонтанно. Именно това е смисълът на ката – да не се влага никаква мисъл, а всичко да става естествено и спонтанно.
В Киокушин катите се разделят на две части в зависимост от техния произход – северни и южни.

Северните кати са много подобни на тези от Шотокан карате ( 松濤館流 ). Те биват усвоени от Мас Ояма докато той тренира под надзора на Гичин Фунакоши. Той пък от своя страна ги извлича от китайско кемпо и Шорин Рю  – Окинавско карате базирано върху шаолинското бойно изкуство. В тези кати има дълги стъпки, стабилни стойки и силни блокове и удари. Северните кати са:
 • Тайкиоку –  соно Ичи, Ни и Сан   ( 太極  Taikyoku – sono Ichi, Ni and San )
 • Пинан Соно Ичи, Ни, Сан, Йон и Го  ( 平安  Pinan – Pinan sono Ichi, Ni, San, Yon and Go )
 • Янсу ( 安三  Yansu )
 • Тсуки но Ката ( 突きの型 – Tsuki no Kata )
 • Канку дай ( 観空大  Kanku Dai )
 • Сушихо ( 五十四歩  Sushiho )
Южните кати са усвоени от Мас Ояма докато е изучавал окинавското карате Гожу Рю под ръководството на Со Ней Чу. Движенията в тези кати са повече кръгообразни. За повечето хора те са и по-атрактивни от северните кати. Южните кати са:
 • Санчин но Ката ( 五十四歩  Sushiho )
 • Гекисай Даи и Шо ( 撃塞大  Gekisai Dai ) ( 撃塞大  Gekisai Sho )
 • Теншо ( 転掌  Tensho )
 • Сайха ( 最破  Saiha )
 • Сейeчин ( 征遠鎮  Seienchin )
 • Гарю ( 臥竜  Garyu )
 • Сейпай ( 十八  Seipai )

ИКО КАТА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА И ОЦЕНЯВАНЕ

 

 1. Размер на състезателната площ: Същият като при ИКО КУМИТЕ ПРАВИЛАТА.
 2. Облекло: Същото като при ИКО КУМИТЕ ПРАВИЛАТА. Забранени са блестящите фиби за коса и връзки за коса с ярки цветове. Допускат се ластични връзки за коса с тъмен цвят.
 3. Ката състезание: В елиминационният кръг трябва да се изпълни точно определена ката и се избират 6 финалисти. За финалния кръг състезателят може да избира ката. Финалният кръг започва с изпълнението на най-ниско оценения състезател в елиминационния кръг.
 4. Оценяване:
 5. 0 се определя като начална оценка на съдиите. Точки се приспадат в зависимост от грешката на състезателя. Ако състезателят няма приспадане на точка, ще се добавят точки. Приспадането на точки ще бъде на стъпки от една десета от точката, например: 0.1 ~ 0.2, и добавянето на една десета от точка, например: 0.1 ~ 0.4. Най-високата точкова оценка постижима за изпълнение е 10.0, а най-ниската е 6.0.
 6. Отстраняват се най-високата и най-ниската оценки, и се съберат средните 3 оценки за да се определи победителя. Ако оценките са равни, състезателят с най-високата ниска оценка печели. Ако и ниските оценки са равни, състезателят с най-високата висока оценка печели.
 7. За финалния кръг, ако оценките на първите 3 състезателя са равни, състезателят с най-висока обща оценка от елиминационния кръг печели. Ако и тези предишни оценки също са равни, състезателите трябва да се представят отново.
 8. Стандарт за оценяване:

* Дисквалификация (При необходимост съдийски екип решава дисквалификация)

Състезател се дисквалифицира при допускане на следното:

(1) Изпълнява различна ката

(2) Спира изпълнението и не може да продължи

(3) Колана или панталона паднат, или униформата става явно небрежна

(4) Изпълнява различна ката от заявената

(5) Започва ката без да е назовал името и

* Най-нисък резултат от 6.0 (При необходимост, съдийски екип решава дисквалификация)

Състезателя получава 6.0, ако допусне следното:

(1) Не изпълни част от предвидената ката

(2) Спира изпълнението за необичайно дълго време и след това продължи.

*За моментна пауза се приспада 0.1.

 • Стандартни категории за приспадане:

0.1 приспадане:

(1) Загуба на равновесие

(2) Неточно движение (стоеж, движение, поглед)

(3) Преиграване

(4) Неподходящо прилагане на сила, скорост на техника или контрол на дишане (киай, ибуки)

(5) Двойно движение (двойна стъпка)

0.2 приспадане:

(6) Явна грешка в техниката (включително липса на киай, или киай на грешно място)

(7) Повторение на неточно движение

(8) Небрежно облекло (чакуи но мидаре)

(9) Неправилен етикет (фуджуубун на рей)

(10) Извън очертанията (джогай); С едното ходило или с двете

(11) Заявяване неточно име на ката

Когато състезателят няма приспадане на точки, му се добавят точки

Параметри за добавяне на точки (ще бъдат добавени 0.1~0.4 точки)

(1) Скорост (подходящо изпълнение/време)

(2) Сила и киме (рязък завършек на техниката)

(3) Ритъм (ваза но канкю)

(4) Киай и дух (кихаку)

(5) Изразителност (разбиране на техниката и представата за противници)

 

Типични примери за приспадане на точки:

* Загуба на равновесие: Губи се равновесие в какеаши дачи или коса дачи (например в Пинан соно 4, 5 и Гекисай соно сан)

* Неточно движение: (долните примери)

(1) Неправилен стоеж:

а. Киба дачи: Стоежа е твърде широк. Ходилата сочат навън като при шико дачи.

б. Зенкуцу дачи: Коляното на задния крак е сгънато. Петата на задния крак е повдигната. Задното ходилото е по-отворено от ъгъл 45 градуса.

в. Кокуцу дачи: Стоежа е прекалено тесен. Петата на предния крак е повдигната твърде високо, като при некоаши дачи.

г. Коса дачи: Двете ходила не сочат точно напред и стойката изглежда като какеаши дачи.

(2) Неточна техника (положение на ръка и ходило, траектория на техника, цел, ъгъл на ръце и други)

(3) Неточно придвижване (неточно унсоку)

(4) Моментно колебание на движението

(5) Неточен зрителен контакт:

а. Не осъществява зрителен контакт с противника.

б. Не осъществява директен зрителен контакт с противника в позиция ханми (полу-обърнат), например в кокуцу дачи шуто маваши уке.

(6) Неточна поза (накланяне напред или назад и други)

* Преиграване:

а. Рита прекалено високо

б. Задържа ритник прекалено дълго

в. Извършва движението неправилно, за постигане на драматичен ефект, например: прекалено бавно или със спиране на движението, когато трябва да се изпълнява плавно без прекъсване

г. Киай е изключително силен, за постигане на драматичен ефект

* Неподходящо прилагане на сила, скорост на техника или контрол на дишане:

а. Правилна сила, правилен ритъм и правилен киай трябва да съпътстват определено движение

б. Не изпълнява правилното по продължителност ибуки (късо или дълго)

* Двойно движение / Двойна стъпка:

а. Действията трябва да са като едно завършено цяло движение (икьодо), а не като двойни (никьодо). Тази грешка се наблюдава често, когато състезател прави шуто маваши уке.

б. Допълнително движение като двойно стъпка (нидо буми) и двойно издърпване на хиките.

* Явна грешка в техниката (# Не бъркайте с неточна техника)

* Повторение на неточно движение: Ако неточните движения се повтарят често, отнемането е само 0.2 точки. (неправилни стоежи или двойни стъпки)

* Небрежно облекло (чакуи но мидаре):

а. Униформата става раздърпана.

б. Възелът на пояса се развързва. (Ако пояса падне, състезателят се дисквалифицира.)

* Неправилен етикет (фуджуубун на рей):

а. Когато състезател не се поклони правилно при влизане в състезателна площ или в началото на изпълнението, реферът ще нареди да повтори правилно поклона и ще приспадне 0.2 точки.

б. След изпълнението, не се прави приспадане на точка, но реферът трябва да нареди на състезателя да повтори правилно поклона.

* Извън очертанията (джогай): Когато ходилото на състезател излезе извън очертанията, или е върху очертаващата линия, се приспадат 0.2 точки. #Ако размерът на състезателна площ е по-малък от стандартния, това правило не се прилага и не се прави приспадане.