ИЗПИТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТЕПЕН – 2021

През месец Април 2021г. Изпитната комисия на БКА – ИКО България, под ръководството на Шихан Емил Костов, Сенсей Гергана Апостолова – Костова и Сенсей Зихни Хасанов проведоха изпити за начални степени в клубове, членове на Асоциацията. Около 120 каратеки от СКК“КИОКУШИН СПИРИТ“ Бургас, СКК“СЕЙКЕН“ Пловдив, СКК“УЛОТ СМОРТ“ Пловдив,СКК“ЕКСЕЛ“ Асеновград, СКК“КИАЙ“Куклин, СКК“ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“, СКК“БУДО-КАРАТЕ КИОКУШИНКАЙ”Разград, СКК“ДУЛО“Аксаково и СКК“ОВЕЧ“ Провадия показаха наученото за 10-то, 9-то, 8-мо и 7-мо Кю пред изпитващите.

Снимка