ИЗПИТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТЕПЕН – ЮЛИ 2020

През месец Юли 2020г., комисията на БКА – ИКО България, в състав Шихан Емил Костов и Сенсей Гергана Апостолова-Костова, изпитаха възпитаниците от клубовете, членове на БКА – СКК”ИЧИ ГЕКИ Варна”, СКК”КИОКУШИН СПИРИТ” Бургас, СК”УЛОТ СМОРТ”Пловдив, СК”СЕЙКЕН”-Пловдив и СК”ЕКСЕЛ”-Асеновград. Изпитът бе за по-ниските степени, съответно за 10-то, 9-то и 8-мо Кю.

За по-високи степени, каратеките на различните клубове в страната, имаха възможност да се явят на провелия се от 24-ти до 28-ми Юли 2020г. в Кранево, Летен Лагер на Асоциацията. Ус!

Снимка